error-file:tidyout.log 04. May 2005
error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log VedrÝrende konkursbehandlingen af

Phoenix Kapitaldienst GmbH

meddeler den midlertidige bobestyrer

advokat Frank Schmitt

Aktiver på ca. 210 mio. euro sikret – investorer kan under alle omstændigheder regne med en pro rata-betaling i forbindelse med konkursbehandlingen

Den midlertidige bobestyrers (Frank Schmitt fra Schultze & Braun) bestræbelser på at sikre aktiver til kreditorerne gør stadig fremskridt. I den forløbne tid er der inddraget banktilgodehavender i en størrelsesorden på ca. 210 mio. euro. Der forventes yderligere at komme ca. 10 mio. euro ind i den næste tid.Det er ligeledes lykkedes at kræve tilbagebetaling af betalinger på ca. 15 mio. euro, som Phoenix effektuerede i den kritiske periode, altså få dage før konkursbegæringen.

Den midlertidige bobestyrer går ud fra, at der i forbindelse med en betalingsstrømsanalyse og en grundig gennemgang af dokumenterne kan afdækkes flere krav, der formodes at ligge i en størrelsesorden på to- til trecifrede millionbeløb.

Da der er tale om en „kriminel konkurs“, har man hyret Schultze & Brauns „Forensic Services“-afdeling, der er et team på 10 personer, til at efterforske sagen grundigt.Ordren går for det første ud på at analysere skyldners betalingsstrømme med henblik på at gennemskue systemet i bedrageriet. For det andet skal der foretages vidtgående analyser af skyldners forretningsprocedurer og –dokumenter. Disse vil ligeledes kunne bidrage til at give et mere indgående indblik i de svigagtige handlinger og dermed tjene som grundlag for videre krav mod boet.

Trods mediernes oplysninger om det modsatte kan investorer ikke regne med snarlige udbetalinger fra konkursboet! Konkursbehandlingen befinder sig på nuværende tidspunkt stadig på begæringsstadiet. Det vil sige, at det lige nu er den midlertidige bobestyrers vigtigste opgave at sikre skyldners aktiver. Det er ikke tilladt at foretage udbetalinger til kreditorer på det nuværende stadium i konkursåbningen. Men der vil heller ikke kunne finde forlods udbetalinger sted, når konkursen er indledt, da forudsætningen for sådanne udbetalinger er, at alle fordringer er blevet endeligt opgjort.Da der vil være mere end 30.000 kreditorer involveret i den foreliggende sag, vil det ikke være muligt at undersøge fordringerne inden for en kort tidsramme. Der må regnes med et tidsrum på mindst et til to år, før prøvelsen af fordringerne er afsluttet, og der vil sandsynligvis gå i alt fem år, før sagen er endeligt afsluttet.

I konkursbehandlingen vil de involverede investorer kunne regne med en pro rata-dækning af deres fordringer, idet den eventuelt udbetalte erstatning fra den tyske garantifond (EdW) til investoren fratrækkes anmeldelsen af fordringen, når størrelsen på udbetalingen skal udregnes.

Kontakt:
Advokat og pressechef Ronja Sebode, Schultze & Braun Achern, RSebode@schubra.de, Tlf.: 07841/708-0
Advokatfirmaet Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH har i mere end 20 år beskæftiget sig med alle spørgsmål vedrørende konkursforvaltning. Schultze & Braun beskæftiger 38 bobestyrere over hele Tyskland. Der behandles hvert år flere hundrede konkurser. Sagerne spænder fra fysiske personers konkurs til store internationale konkurssager.

error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log

Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH,
http://www.schubra.de, Email: mail@schubra.de

error-file:tidyout.log